Zgłoś awarie
Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów w dni robocze w godzinach
7:00 - 15:00

>Nr: 44 755 05 74 / 44 755 26 19

>Całodobowo przyjmowane zgłoszenia w dni robocze, dni wolne i święta pod numerem telefonu

24/7

>Elektryczne: 502 143 905

>Hydrauliczne: 502 143 906

>Oświetlenie uliczne: 501 180 151